Fjaras2-1500-430

Få fart på hjulen
med stark kommunikation.

Slide background

Kraftfull hjälp med din mässa.

Vi skapar marknadsföring som stödjer din försäljning…

… och förmedlar din information om produkter, tjänster och idéer i de kanaler där din målgrupp finns.

O-DIN UTMANING
Du står inför utmaningen att nå kunder, kanske ska du lansera en ny produkt eller öka försäljningen. Då är effektiva budskap i rätt kanaler nödvändigt. Vilken är kundnyttan och kundfördelarna i ditt erbjudande? Med vilka ord och bilder får du bäst genomslagskraft? I vilka kanaler finns din målgrupp? Var får du mest uppmärksamhet från din målgrupp på ditt budskap? Hur kan du stödja din säljkår på lång och kort sikt? Hur bygger du ett starkt och lönsamt varumärke?

O-VÅRT ERBJUDANDE
Med fokus på effekt av aktiviteten samt med vårat breda nätverk i ryggen löser vi ditt unika kommunikationsbehov oavsett uppdragets storlek. Det kan handla om allt från en ny logotyp eller hemsida till lansering av en ny produkt eller tjänst. Vi hjälper dig att synas i sociala media och skapa ett slagkraftigt budskap till din målgrupp där de är. Anlitar du oss får du ett samlat grepp om både intern och extern kommunikation, från planering till genomförande och uppföljning.

Ring och boka ett förutsättningslöst möte

Tel. 0708-241170